اثر نیلوفر آبی

تصویر بیونیک

بیونیک

  • از

بیونیک، ترکیب علم زیست شناسی و الکترونیک است. علم بیونیک از دانش نحوه عملکرد سیستم های بیولوژیکی برای کمک به حل مشکلات مهندسی استفاده می… ادامه »بیونیک