آوریل 2024

تصویر حکیم نظامی گنجوی

حکیم نظامی گنجوی

  • از

جمال‌الدین ابومحمد الیاس متخلص به نظامی و معروف به حکیم نظامی گنجوی، شاعر و داستان‌سرای ایرانی فارسی‌گوی در سده ششم هجری، که به‌عنوان صاحب سبک و پیشوای داستان‌سرایی… ادامه »حکیم نظامی گنجوی