مارس 2024

تصویر هنر خوشنویسی

هنر خوشنویسی

خوشنویسی یا خطاطی به معنی زیبانویسی یا نوشتن همراه با خلق زیبایی است و فردی که این فرایند توسط او انجام می‌گیرد خوش‌نویس یا خطاط نام دارد، به‌خصوص زمانی که خوش‌نویسی… ادامه »هنر خوشنویسی

تصویر عاملیت و ساختار در جامعه شناسی

عاملیت و ساختار در جامعه شناسی

ساختار و عاملیت بحثی در علوم اجتماعی است که بر سر تقدم ساختار یا عاملیت در شکل‌دهی رفتار انسانی وجود دارد. ساختار ترتیبات الگوی تکراری است که بر انتخاب‌ها و فرصت‌های موجود تأثیر… ادامه »عاملیت و ساختار در جامعه شناسی