مقالات تخصصی

تصویر عاملیت و ساختار در جامعه شناسی

عاملیت و ساختار در جامعه شناسی

ساختار و عاملیت بحثی در علوم اجتماعی است که بر سر تقدم ساختار یا عاملیت در شکل‌دهی رفتار انسانی وجود دارد. ساختار ترتیبات الگوی تکراری است که بر انتخاب‌ها و فرصت‌های موجود تأثیر… ادامه »عاملیت و ساختار در جامعه شناسی

ملاصدرا

ملاصدرا

  • از

صدرالدین محمد بن ابراهیم قوام، مشهور به ملاصدرا یا صدرالمتألهین، یکی از برترین فیلسوفان ایرانی در چند قرن اخیر است. او در نتیجه‌ی سال‌ها تفکر… ادامه »ملاصدرا

تصویر ژئومورفولوژی

ژئومورفولوژی

  • از

ژئومورفولوژی مطالعه علمی منشأ و تکامل ویژگی های توپوگرافی و عمق سنجی زمین است که توسط ویژگی های فیزیکی، شیمیایی ایجاد می شود. یا فرآیندهای… ادامه »ژئومورفولوژی