مدیریت فناوری اطلاعات

حاوی تعدادی از مقالات مفید و مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات می باشد.

تصویر پویایی سیستم

پویایی سیستم

پویایی سیستم (SD) رویکردی برای درک رفتار غیرخطی سیستم‌های پیچیده در طول زمان با استفاده از سهام، جریان‌ها، حلقه‌های بازخورد داخلی، توابع جدول و تاخیرهای… ادامه »پویایی سیستم

تصویر رضایت شغلی

رضایت شغلی

  • از

رضایت شغلی به عنوان میزانی تعریف می شود که یک کارمند از شغل خود احساس انگیزه و رضایت می کند. رضایت شغلی زمانی اتفاق می‌افتد… ادامه »رضایت شغلی

تصویر مدیریت ریسک

مدیریت ریسک

  • از

مدیریت ریسک عبارت است از شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی ریسک ها و به دنبال آن استفاده هماهنگ و اقتصادی از منابع برای به حداقل… ادامه »مدیریت ریسک